Kilka słów o żłobku

Żłobek Miejski w Żywcu jest samodzielną samorządową jednostką organizacyjną, która z dniem 1.01.2012 r. została wyodrębniona ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu. Od 1977 r. do 2011 r. Żłobek istniał pod nazwą Dzienny Ośrodek Opiekuńczy dla Małych Dzieci i do 1991 r. był on w strukturach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żywcu, a od 1991 r. do 2011 r. w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu.                              

Wiadomości ze Żłobka

Nastała upragniona wiosna, która przyniosła ze sobą dużą ilość słonecznych promieni, ptasich śpiewów, ciepła i kolorów. Możemy już podziwiać pięknie pachnące narcyzy, żonkile, p...
W tym roku Urząd Miejski w Żywcu po raz kolejny zorganizował akcję Generalne Sprzątanie Miasta. Jej początek miał miejsce w dniu 21 marca 2019 roku. W związku z powy...
W roku 2018/2019, podobnie jak w latach poprzednich, odbywają się w naszym żłobku zajęcia rytmiki, które tak jak dotychczas prowadzi pan Sebastian Chmiel wraz z panią Kasią. Zaj...
Komisja Rekrutacyjna zgodnie z warunkami przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego w Żywcu zawartymi w Statucie Żłobka (Rozdział 4. Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka, § 5) or...

Terminarz ważnych uroczystości w Żłobku

  • Zabawa karnawałowa – styczeń/luty
  • Dzień Mamy i Taty – maj
  • Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka – czerwiec
  • Pożegnanie Starszaków – czerwiec
  • Rozpoczęcie nowego roku żłobkowego – wrzesień
  • Spotkanie Wigilijno - Mikołajkowe – grudzień