Wiadomości

Nastała upragniona wiosna, która przyniosła ze sobą dużą ilość słonecznych promieni, ptasich śpiewów, ciepła i kolorów. Możemy już podziwiać piękni...

26 kwietnia 2019
W tym roku Urząd Miejski w Żywcu po raz kolejny zorganizował akcję Generalne Sprzątanie Miasta. Jej początek miał miejsce w dniu 21 marca ...

2 kwietnia 2019
W roku 2018/2019, podobnie jak w latach poprzednich, odbywają się w naszym żłobku zajęcia rytmiki, które tak jak dotychczas prowadzi pan Sebastian ...

20 marca 2019
Komisja Rekrutacyjna zgodnie z warunkami przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego w Żywcu zawartymi w Statucie Żłobka (Rozdział 4. Warunki przyjmow...

26 kwietnia 2019
W bieżącym roku obchodzimy rocznicę 750 - lecia istnienia Miasta Żywca. Z tej okazji przez cały rok będą odbywały się różnego rodzaju imprezy i waż...

13 września 2018